Grupa terapeutyczna z elementami bajki dla dzieci lękowych (5/6 lat)

Spotkania przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi, które przejawiają się nadmiernym napięciem i wycofaniem oraz lękiem w sytuacji autoprezentacji. Zajęcia prowadzone są metodą wykorzystującą bajkę terapeutyczną w małej grupie, bez udziału dorosłego. W trakcie słuchania odpowiednio dobranych bajek, dziecko będące w podobnej sytuacji jak bohater, może uczyć się nowych sposobów radzenia sobie z własnymi problemami. Dodatkowo szczęśliwe zakończenie buduje wiarę w sukces pozwalając odnaleźć siłę i przezwyciężyć trudne sytuacje. Oddziaływanie może mieć także działanie profilaktyczne dając dziecku wachlarz zachowań, z których może korzystać w przypadku znalezienia się w sytuacji kryzysu.

Zajęcia ukierunkowane są również na:

  • nabywanie umiejętności nazywania uczuć,

  • pokazywanie przez książkę, że inne dzieci mają podobne problemy,

  • poznawanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

  • rozwijanie sprawczości i aktywności twórczej dzieci,

  • zachęcanie do czytania w domu,

  • przygotowanie do nauki czytania i pisania,

  • doświadczanie świata różnymi zmysłami,

  • wzbogacanie doświadczeń językowych poprzez symbole, metafory i rymy.

Osoby prowadzące: Magdalena Stuba, Wiesława Włodarczyk-Szady

Nabór zamknięty.