Grupa dla dzieci z klas I i II rozwijająca kompetencje emocjonalne i społeczne oraz dla ich rodziców

Grupa dla dzieci z  I i II kl. SP. W zajęciach biorą udział rodzice wraz z dziećmi.

Grupa ma na celu wspomaganie rozwoju:

  • emocjonalnego dzieci, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, adekwatnego wyrażania emocji, rozwijania pozytywnej samooceny u dziecka;
  • samokontroli u dzieci, w tym przestrzegania zasad, kontroli trudnych emocji;
  • społecznego dzieci, w tym wzmacniania aprobowanych zachowań społecznych, rozwijania umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie oraz rozwiązywania problemów interpersonalnych.

Udział rodziców w zajęciach ma na celu :

  • wspomaganie umiejętności wychowawczych;
  • wyposażenie rodziców w umiejętności: radzenia sobie z własnym stresem, panowania nad emocjami przy stresującym się dziecku oraz wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje niezbędne do wspierania dzieci w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

Osoby prowadzące: Iwona Zygmunt, Małgorzata Borawska, Hanna Hlebowicz.

Nabór zamknięty.