Terapia ręki

Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju grafomotorycznego dzieci.

Odbywają się w małej grupie i organizowane są dla dzieci 5/7 letnich. Program zajęć dostosowywany jest do potrzeb danej grupy.

„Terapia ręki” kierowana jest do dzieci wykazujących wzmożone lub obniżone napięcie w obrębie ręki piszącej.

Głównym celem zajęć jest:

  • rozwijanie podstawowych umiejętności grafomotorycznych i niwelowanie trudności w tym zakresie,

  • wzbudzanie chęci i motywacji do podejmowania różnorodnej aktywności manualnej,

  • usprawnianie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Osoba prowadząca: Anna Wróblewska

Nabór zamknięty.