JEDEN GDAŃSK, RÓŻNI MY

Jeden Gdańsk – różni my! Oto nowa kampania społeczna Miasto Gdańsk, pokazująca, jak jedno miasto łączy różne kultury, tradycje i perspektywy. Wspólnie twórzmy miasto otwarte i wrażliwe na potrzeby różnych osób marginalizowanych: seniorów, imigrantów, niepełnosprawnych, LGBT oraz reprezentujących mniejszości religijne.

Śledźcie Łączy nas Gdańsk, na którym znajdziecie inicjatywy i ludzi, którzy udowadniają, że w dobie podziałów można z powodzeniem szukać tego, co łączy. Więcej dowiecie się także na stronie:
http://www.laczynasgdansk.pl/

laczy_nas_gdansk