„Miś Wojtek”

Wczoraj odbyło się uroczyste spotkanie promujące edukacyjną grę planszową „Miś Wojtek” z udziałem córki gen. Władysława Andersa pani Anny Anders, przedstawicieli Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Konsula Ukrainy. Zaproszeni zostali również nauczyciele i uczniowie współpracujących szkół gdańskich. My też byliśmy obecni. Gra na pewno trafi do naszych zasobów

Krótki opis gry znajdziecie tu http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/mis-wojtek/18027,Mis-Wojtek.html

IMG_2802 IMG_2803 IMG_2804 IMG_2805 IMG_2806