kreda2

DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

DLA NAUCZYCIELI:

Zapraszamy nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w konsultacjach z pracownikami poradni. Miejsce spotkań ustalane jest z osobami zainteresowanymi. Spotkania mogą odbywać się na terenie poradni bądź w szkole czy przedszkolu.

Proponujemy również:

-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli w ramach doskonalenia zawodowego
-grupę wsparcia i rozwoju dla logopedów
-spotkania tematyczne dla nauczycieli, wg zapotrzebowania
-cykl warsztatów szkoleniowych na temat nadpobudliwości psychoruchowej dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli szkół podstawowych
-szkolenie z mediacji rówieśniczej
-spotkania informacyjno – warsztatowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów zajmujących się doradztwem edukacyjno – zawodowym

 

DLA RODZICÓW:

* konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą, dotyczące m. in.:

-dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
-moczenia nocnego,
-nadpobudliwości psychoruchowej,
-ryzyka dysleksji,
-specyficznych trudności w uczeniu się,
-trudności w kontaktach rówieśniczych,
-dzieci słabo widzących i słabo słyszących
-trudności w komunikacji, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji.

* warsztaty dla rodziców na terenie poradni i placówek, między innymi:

-cykl edukacyjny dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
-spotkania tematyczne dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół
-grupy terapeutyczne dla małych dzieci wraz z rodzicami
-cykl edukacyjny „Szkoła dla Rodziców”

* Dyżury dla rodziców na terenie szkół
* Konsultacje rodzinne i terapia rodzin.