kreda2

DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

DLA NAUCZYCIELI:

 1. Konsultacje dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli:

– na terenie placówek,

– na terenie poradni – w tym konsultacje dla wychowawców klas dotyczące różnego rodzaju trudności w klasie.

 1. Wykłady, warsztaty, spotkania tematyczne dla nauczycieli wg zapotrzebowania.
 1. Rady szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z daną klasą.
 1. Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające kompetencje wychowawcze

(szczególnie adresowane do nauczycieli i wychowawców pracujących z nastolatkami).      

Spotkania będą miały charakter cykliczny, warsztatowo-edukacyjny, na których omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

 • Nastolatek wyzwaniem dla dorosłych.
 • Warunki dobrej komunikacji (empatia, rozumienie, bariery komunikacji).
 • Etapy rozwoju zespołu klasowego. O tym jak wychowawca może zarządzać grupą by wzmacniać proces integracji, przeprowadzać przez sytuacje kryzysowo-problemowe oraz wspierać indywidualny rozwój uczniów.
 • Przyczyny absencji szkolnej i jej rodzaje.
 • Pomoc uczniowi i klasie w powrocie po dłuższej nieobecności.
 • Problemy i zaburzenia psychiczne u młodzieży oraz ich wpływ na funkcjonowanie w szkole.
 • Dlaczego warto współpracować z rodziną.
 • Jak motywować uczniów do nauki ?
 • Jak pracować z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
 1. Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych i przedszkolnych.
 1. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.
 1. Grupa wsparcia dla osób zajmujących się doradztwem edukacyjno – zawodowym w szkołach.
 1. Wsparcie nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie specyfiki pracy z adolescentem i jego rodziną ( wg zapotrzebowania).
 1. Cykliczna praca w zespołach nauczycieli uczących daną klasę mająca na celu wzmacnianie kompetencji nauczycieli w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

 

DLA RODZICÓW:

 1. Konsultacje dla rodziców: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • na terenie poradni,
 • na terenie przedszkoli oraz szkół w ramach dyżurów.
 1. Warsztaty, wykłady i spotkania tematyczne dla rodziców.

Odbywają się najczęściej na terenie placówek i na ich zgłoszenie.

Tematyka zmienna,  uzależniona od potrzeb placówki.

 1. Cykl edukacyjny dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” .

– grupa przedpołudniowa:

        Cykl obejmuje 10 spotkań. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie

poradni (tel. 58 301 07 21).

 1. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w trakcie rozwodu/ po rozwodzie.

Celem spotkań będzie omówienie najważniejszych problemów wynikających z rozwodu rodziców dla dzieci i rozwodzących się małżonków oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie z nimi. Rodzice będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i uzyskać porady dotyczące postępowania wychowawczego.

 1. Konsultacje rodzinne i terapia rodzin.