rodzice2

DLA RODZICÓW

Oferta kierowana do rodziców zawiera:

* konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą, dotyczące m. in.:

-dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
-moczenia nocnego,
-nadpobudliwości psychoruchowej,
-ryzyka dysleksji,
-specyficznych trudności w uczeniu się,
-trudności w kontaktach rówieśniczych,
-dzieci słabo widzących i słabo słyszących
-trudności w komunikacji, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji.

* warsztaty dla rodziców na terenie poradni i placówek, między innymi:

-cykl edukacyjny dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
-spotkania tematyczne dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół
-grupy terapeutyczne dla małych dzieci wraz z rodzicami
-cykl edukacyjny „Szkoła dla Rodziców”

* Dyżury dla rodziców na terenie szkół
* Konsultacje rodzinne i terapia rodzin.