dzieci

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta Poradni nastawiona jest na kompleksową pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Prowadzone przez nas działania pomocowe dostosowane są do bieżących potrzeb środowiska lokalnego.