POMOC INDYWIDUALNA

W ramach indywidualnej pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży proponujemy:

– konsultacje (prowadzone na terenie poradni, przedszkoli oraz szkół):

* psychologiczne

* pedagogiczne

* logopedyczne

– indywidualną terapię: psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną

– obserwację dzieci na terenie placówek (obserwacja jest dokonywana za zgodą rodziców, po uprzednich konsultacjach)

– pomoc w wyborze kierunku kształcenia (doradztwo edukacyjno-zawodowe)