OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Diagnoza:

 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • diagnoza dzieci słabo widzących i słabo słyszących,
 • diagnoza trudności w nauce matematyk,
 • idiagnoza zaburzeń przetwarzania zmysłowego (SI)

2. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

3. Terapia indywidualna:

 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna.

4. Terapia grupowa:

Grupa dla dzieci z klas I – II rozwijająca kompetencje emocjonalne i społeczne oraz dla ich rodziców.

W zajęciach biorą udział rodzice wraz z dziećmi.

Grupa ma na celu wspomaganie rozwoju:

 • emocjonalnego dzieci, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, adekwatnego wyrażania emocji, rozwijania pozytywnej samooceny u dziecka
 • samokontroli u dzieci, w tym przestrzegania zasad, kontroli trudnych emocji
 • społecznego dzieci, w tym wzmacniania aprobowanych zachowań społecznych, rozwijania umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie oraz rozwiązywania problemów interpersonalnych

Udział rodziców w zajęciach ma na celu :

 • wspomaganie umiejętności wychowawczych
 • wyposażenie rodziców w umiejętności : radzenia sobie z własnym stresem, panowania nad emocjami przy stresującym się dziecku oraz wyposażenia ich w wiedzę i kompetencje niezbędne do wspierania dzieci w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

 

Grupa dla uczniów klas IV-VI rozwijająca kompetencje społeczno-emocjonalne.

Zajęcia adresowane przede wszystkim do osób doświadczających trudności w relacjach. Celem spotkań będzie m.in.: praca nad budowaniem poczucia wartości, wzrostem samooceny, zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Spotkania realizowane będą cyklicznie, w kilkuosobowej grupie. W miarę potrzeb przewidziane są też konsultacje dla rodziców uczestników.

 

Terapia ręki -zajęcia indywidualne lub grupowe.           

Terapia ręki pozwala na wczesne zapobieganie zaburzeń małej motoryki. Zajęcia w formie warsztatów przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w zakresie samoobsługi, manipulacji, grafomotoryki. W programie warsztatów wykorzystywane są ćwiczenia i zabawy mające rozwijać sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

W trakcie spotkań będziemy pracować nad :

 • Rozwijaniem ruchów w zakresie małej motoryki,
 • Usprawnianiem manipulacji przedmiotami,
 • Doskonaleniem koordynacji ruchów całego ciała
 • Ćwiczeniem pamięci ruchowej
 • Usprawnianiem czynności manualnych
 • Usprawnianiem małych grup mięśniowych dłoni i palców.
 • Ćwiczeniem motoryki ręki piszącej,
 • Utrwalaniem prawidłowego uchwytu pisarskiego,
 • Wdrażaniem do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwalniających z napięcia mięśniowego rąk,
 • Wdrażaniem do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich
 • Rozwijaniem samoobsługi

 

Terapia jąkania – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7 – 9 lat.

Program obejmuje kompleksowy i spójny system oddziaływań terapeutycznych, na który składają się różnorodne metody i techniki terapeutyczne, m.in. ‘technika przedłużonego mówienia” i “delikatnego startu mowy” ,a także ćwiczenia oddechowo – emisyjno – dykcyjne, trening z wykorzystaniem metody “Echo”, ćwiczenie umiejętności  radzenia sobie z logofobią , elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne, wsparcie dla uczestników, rodziców i opiekunów. Oddziaływania terapeutyczne będą również ukierunkowane na „odczulanie” jąkania, wspieranie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, zmniejszenie emocjonalnego napięcia oraz radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia będą prowadzone w grupie 5-6 osobowej, a także w formie indywidualnych konsultacji dla dzieci i rodziców.

 

Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów.

Warsztaty według zapotrzebowania i  uzgodnienia na dyżurze w szkole.