OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1. Diagnoza psychologiczna.

2. Diagnoza pedagogiczna.

3. Diagnoza logopedyczna. 

4. Warsztaty dla uczniów (w tym wg programów profilaktycznych):

  • Długofalowa, cykliczna praca z klasą i wychowawcą
  • Warsztaty tematyczne (w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie uczniów i nauczycieli) , m.in.

        – „Zmiany okresu dorastania”.

        – „Jak radzić sobie ze stresem?”

        – „Jak uczyć się skutecznie?”

        – „Depresja – mity i rzeczywistość”,

        – warsztaty relaksacyjne

5. Pomoc interwencyjna klasom szkolnym.

  • Warsztaty dla klas przeżywających trudności w obszarach:

     – konflikty wewnątrzklasowe;

     – konflikty z nauczycielami lub wychowawcą;

    – nagłe, trudne dla klasy wydarzenie;

6. „Na progu kobiecości” cykliczne zajęcia warsztatowe dla nastolatek na terenie poradni.

Zajęcia adresowane są do dziewczyn, które chcą poczuć się lepiej w obszarze kobiecości, poznać swoje mocne strony,  „polubić siebie”, lepiej radzić sobie z postrzeganiem siebie w kontekście wymagań współczesnej kultury/mediów.

7. Konsultacje indywidualne dla uczniów z problemami emocjonalnymi.

8. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia.

9. Organizowanie i prowadzenie zespołów ds. udzielania pomocy interdyscyplinarnej uczniom i ich rodzinom.