POMOC GRUPOWA

W naszej ofercie znajdują się propozycje różnego rodzaju grup. Z grupami dzieci i młodzieży pracujemy zarówno w naszej poradni jak i na terenie szkół i przedszkoli. Miejsce realizacji spotkań ustalane jest w uzgodnieniu z placówkami. Proponowane w danym roku szkolnym zajęcia są zależne od potrzeb środowiska lokalnego.
Nasze propozycje:

– badania przesiewowe (na zgłoszenie przedszkoli, za zgodą rodziców) dzieci 5 – 6 letnich w kierunku ryzyka dysleksji
– badania logopedyczne dzieci 3 – 6 letnich
– badanie słuchu dzieci 5-6 letnich (Platforma Badania Zmysłów)
– grupy wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci 3 – 5 letnich z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodziców
– grupa integracyjna wspomagania rozwoju dzieci 5 – 6 letnich i wspierania ich rodziców w kompetencjach wychowawczych
– grupa dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy
– grupa dla dzieci z niepłynnością mowy
– grupa logopedyczna z elementami integracji sensorycznej
– grupa diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci 4 – 6 letnich i ich rodziców
– grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych w wieku od 5 do 8 lat
– grupy terapeutyczne dla dzieci z klas III, IV, V, ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
– grupa wyrównująca szanse edukacyjne dla dzieci wykazujących zaburzenia emocjonalne i opóźnienia edukacyjne z kl. 0, I
– grupa psychoedukacyjna z elementami socjoterapii dla uczniów klas V – VI z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym
– grupa wspierająca rozwój dla dziewcząt ze szkół średnich „ Na progu kobiecości”
– trzyletni program wspierania rozwoju motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym przygotowujący do nauki pisania „Od kropeczki do literki”
– cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci 5 – 6 letnich na terenie przedszkoli:
* „Uczucia moje i innych”
* „Radzę sobie z trudnymi uczuciami”
* „Uczę się asertywności”
– warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnzajalnych:
* „Jak znaleźć swoje miejsce w nowej grupie?”- warsztat integracyjny
* „Ja i moja klasa”- cykl warsztatowy
* „Ja, moja rodzina, inni ludzie, a uzależnienia w okresie dorastania.”
* „Zmiany okresu dorastania”.
* „Jak radzić sobie ze stresem?”
* „Jak nie ulegać naciskom i podejmować decyzje w zgodzie ze sobą?”
* „Agresja i co w zamian”
* „Depresja – mity i rzeczywistość”
* „Skuteczne uczenie się”
– program pomocy interwencyjnej klasom szkolnym „Chcemy coś zmienić” – cykl spotkań warsztatowych dla klas przeżywających:
konflikty wewnątrzklasowe
konflikty z nauczycielami lub wychowawcą
brak motywacji do nauki
nagłe trudne dla klasy wydarzenie